Te Ara Whakarei

Eugene Kara

Ngāti Koroki Kahukura, Ngāti Pāhauwere, Ngāti Tipa, Ngāti Kōata, Ngā Rauru, Te Atihaunui-a-Pāpārangi, Ngāti Tūwharetoa

Eugene Kara

Collective(s):

Championing the finest of Māori creativity, past, present and future. Championing the finest of Māori creativity, past, present and future. Championing the finest of Māori creativity, past, present and future. Championing the finest of Māori creativity, past, present and future.