Te Ara Whakarei

Hon Dr Tā Sir Pita Sharples KNZM CBE, ader,

Ngāti Kahungunu, Ngāi Te Kikiri o Te Rangi, Ngāti Pāhauwera

Hon Dr Tā  Sir Pita Sharples KNZM CBE, ader,

Collective(s):

Championing the finest of Māori creativity, past, present and future. Championing the finest of Māori creativity, past, present and future. Championing the finest of Māori creativity, past, present and future. Championing the finest of Māori creativity, past, present and future.